Lượt xem: 1157

Hỗ trợ 01 lần 1.500.000 đồng/nguời đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo quy định tại khoản 12 Mục H Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, làm việc trong lĩnh vực, công việc: thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyên hàng hoá; lái xe mô tô 02 bánh chở khách, xe thô sơ chở hàng hóa, chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khoẻ (massage, xoa bóp y học, châm cứu), lĩnh vực làm đẹp (cắt tóc, gội đầu); bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; làm việc trong các cơ sở giáo dục tư thục (không phải là giáo viên); làm công việc thuộc một sô lĩnh vực, ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, gặp khó khăn phải nghỉ việc, mất việc làm do phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa hoặc phải dừng, tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 01 lần 1.500.000 đồng/người (một triệu năm trăm nghìn đồng/người).

Chi tiết xem tại Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Cổng TTĐT tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH