Lượt xem: 115

Bộ CHQS tỉnh hiệp đồng triển khai xây dựng Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19

Để sẵn sàng đáp ứng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, kịp thời thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 cho bộ đội và nhân dân. Sáng 14/9, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị hiệp đồng với Sở y tế, Sở tài chính, Sở giao thông vận tải và các đơn vị Quân đoàn 1, Bệnh viện Quân y 5, Sư đoàn 350, Lữ đoàn 279 thuộc Bộ Tư lệnh Công binh để triển khai xây dựng Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nhẹ.

Quang cảnh hội nghị

Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm điều trị bệnh nhận COVID-19 mức độ nhẹ là bệnh viện lâm thời, thành lập theo Quyết định của Tư lệnh Quân khu 3, có quy mô 300 giường bệnh trong trường hợp khẩn cấp có thể lên đến 500 giường bệnh. Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp tổ chức xây dựng, triển khai khi dịch COVID-19 ở tỉnh có diễn biến phức tạp, nhiều bệnh nhân bị mắc. Bệnh viện có chức năng thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nhẹ và không triệu chứng của tỉnh và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đến khi khỏi; chuyển tuyến trên đối với bệnh nhân vừa và nặng đúng chỉ định, kịp thời, bảo đảm an toàn. Căn cứ kế hoạch của Bộ Tự lệnh Quân khu 3, Công văn của UBND tỉnh về việc phối hợp xây dựng Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nhẹ. Trước đó, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị đã tiến hành khảo sát các địa điểm báo cáo với Bộ Tư lệnh Quân khu và UBND tỉnh thống nhất lựa chọn Đại học Hoa Lư (tại thôn Kỳ Vĩ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình) làm địa điểm sẵn sàng triển khai xây dựng Bệnh viện dã chiến.

Kết luận hội nghị Bộ CHQS tỉnh đề nghị các cơ quan có liên quan và các đơn vị quân đội trên địa bàn phối hợp chặt chẽ, tổ chức chuẩn bị đầy đủ lực lượng chuyên môn, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, vật chất hậu cần, phương tiện vận chuyển và cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu triển khai bệnh viện dã chiến, ưu tiên cao nhất nguồn nhân lực, vật lực về quân y, lực lượng phục vụ bảo đảm cho Bệnh viện. Bảo đảm tốt các tiêu chuẩn chế độ theo quy định của nhà nước, địa phương, đơn vị cho các đối tượng tham gia. Làm tốt công tác động viên khích lệ, lan tỏa tinh thần chống dịch như chống giặc, hết lòng, hết sức, phát huy tối đa trí tuệ, sức lực trong điều trị và phục vụ bệnh nhân. Thực hiện nghiêm các quy định, quy trình của Bộ Y tế, hướng dẫn của Quân khu, Sở y tế Ninh Bình trong điều trị bệnh nhân. Bộ CHQS tỉnh sẽ hoàn thiện Kế hoạch trình thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu phê duyệt, báo cáo với UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan chức năng và thành phố Ninh Bình hỗ trợ về vật chất, trang thiết bị, vật tư, kinh phí, hướng dẫn, giúp đỡ trong công tác chuyên môn bảo đảm Bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

CTV Hoàng Tâm

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH