Lượt xem: 95

Ninh Bình: Triển khai thực hiện biện pháp bình ổn thị trường phân bón

Trong thời gian gần đây, giá phân bón trên thị trường thế giới và trong nước có biểu hiện tăng cao. Trước tình hình đó, nhiều ý kiến đề nghị Nhà nước có biện pháp để bình ổn giá phân bón, trong đó có việc hạn chế hoặc tạm dừng xuất khẩu phân bón, đồng thời xem xét bãi bỏ thuế phòng vệ thương mại đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu.  N gày 11 tháng 8 năm 2021,  Bộ Công Thương  ban hành văn bản số 4856/BCT-HC về biện pháp bình ổn thị trường phân bón.

Trước đề xuất của Bộ Công Thương tại văn bản số 4856/BCT-HC ngày 11/8/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 6115/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiên cứu nội dung báo cáo, đề xuất của Bộ Công Thương tại văn bản số 4856/BCT-HC, theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao xem xét, chủ động thực hiện các giải pháp, kiến nghị liên quan theo quy định, bảo đảm bình ổn giá phân bón và cân đối cung cầu tại thị trường trong nước, đáp ứng nhu cầu phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, ngày 16/9 UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 700/UBND-VP5  giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu nội dung Văn bản số 4856/BCT-HC ngày 11/8/2021 của Bộ Công Thương thường xuyên theo dõi nhu cầu, nguồn cung, giá phân bón; chủ động thực hiện các giải pháp, kiến nghị liên quan theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ (hoặc đề xuất phương án giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền), bảo đảm bình ổn giá phân bón, đáp ứng nhu cầu phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định.

Minh Huế

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH