V/v triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 593/UBND-VP6
Ngày ban hành 14/09/2021
Ngày hiệu lực 14/09/2021
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 593.pdf
242.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH