Hội thảo khoa học với chủ đề “Vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam”

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt, trong 2 ngày từ ngày 11-12/4/2018 tại tỉnh Ninh Bình sẽ diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề: “Vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam”. Cơ quan chủ trì là tỉnh Ninh Bình; cơ quan phối hợp là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mục đích của hội thảo tập trung làm rõ những thành tựu của nhà nước Đại Cồ Việt trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, văn hóa; đánh giá về vị trí, vai trò và những đóng góp cũng như bài học kinh nghiệm lịch sử trong thời kỳ nhà nước Đại Cồ Việt đối với tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước; đồng thời kế thừa, bảo vệ, phát huy những giá trị lịch sử văn hóa của thời kỳ nhà nước Đại Cồ Việt trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay.

Ninhbinh.gov.vn

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 16
  • Trong tuần: 2 167
  • Tất cả: 66 931