Tập trung, xử lý các đối tượng người ăn xin, người tâm thần, lang thang trong dịp kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa lư năm 2018
Ngày 27/02/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 10/KH-SLĐTBXH về việc phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức vận động, tập trung, xử lý các đối tượng người ăn xin, người tâm thần, lang thang trong dịp kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018.
Việc tổ chức tuyên truyền, vận động, đưa người ăn xin, người tâm thần lang thang, trẻ em lang thang về với gia đình hoặc vào quản lý, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị và môi trường du lịch văn minh, thân thiện trong dịp kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư; huy động sự tham gia của các cấp, các ngành vào việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và xã hội nhằm ngăn chặn tình trạng ăn xin, người tâm thần lang thang.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức phối hợp với UBND các huyện, thành phố thu gom, phân loại, lập hồ sơ tiếp nhận, bàn giao đối tượng, chỉ đạo cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện việc tiếp nhận và quản lý, nuôi dưỡng đối tượng theo quy định; thành lập đoàn và tổ chức đi kiểm tra công tác thu gom đối tượng, phát hiện và đề nghị địa phương, đơn vị liên quan tổ chức đưa người ăn xin, người tâm thần lang thang về với gia đình, địa phương hoặc vào cơ sở bảo trợ xã hội.

 UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường thị trấn phối hợp với Công an cấp xã trong việc thu gom, phân loại và đưa đối tượng về gia đình hoặc vào cơ sở bảo trợ xã hội; thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức vận động, quản lý theo dõi người lang thang, xin ăn trên địa bàn một cách chặt chẽ, có hiệu quả; có biện pháp cụ thể xây dựng địa bàn lành mạnh, không có người lang thang xin ăn.

Các Trung tâm: Phục hồi chức năng tâm thần, Bảo trợ và Công tác xã hội, Điều dưỡng thương binh Nho Quan tham gia với đoàn công tác của Sở đi kiểm tra, thu gom đối tượng trong các dịp Lễ, Tết, ngày diễn ra sự kiện khi được yêu cầu; chuẩn bị các điều kiện, phân công cán bộ thường trực tiếp nhận, quản lý, chăm sóc chu đáo các đối tượng trên theo quy định của Nhà nước; phối hợp với các đơn vị, các cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục hồ sơ các đối tượng tâm thần nặng, đối tượng lang thang không rõ địa chỉ hoặc biết rõ địa chỉ nhưng vi phạm nhiều lần đề nghị tiếp nhận nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Ninhbinh.gov.vn

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 2 164
  • Tất cả: 66 928