Ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018

Ngày 09 tháng 02 năm 2018, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về việc tổ chức kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) và Lễ hội Hoa Lư năm 2018. Thông qua sự kiện nhằm tuyên truyền đậm nét về vị trí, vai trò và giá trị lịch sử to lớn của Nhà nước Đại Cồ Việt - Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam trong tiến trình lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc tới nhân dân trong tỉnh, trong nước và bạn bè quốc tế, qua đó khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc,phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Các hoạt động Kỷ niệm và Lễ hội tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua yêu nước, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI.

Đây cũng là cơ hội để tỉnh Ninh Bình quảng bá tiềm năng thế mạnh về kinh tế - xã hội, những nét văn hóa đặc sắc, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, về đất và người Cố đô Hoa Lư - Ninh Bình nói riêng, Việt Nam nói chung, nhằm thu hút đầu tư, khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, phát triển các hoạt động thương mại, du lịch, thực hiện có hiệu quả Chương trình Quốc gia về du lịch và bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hoá của dân tộc.

Lễ kỷ niệm được tổ chức với quy mô  cấp tỉnh. Thời gian dự kiến 20h00', thứ Ba, ngày 24/4/2018 (tức ngày mùng 9 tháng 3 âm lịch).

Địa điểm: Sân Lễ hội, Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Ninhbinh.gov.vn


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 111
  • Trong tuần: 1 246
  • Tất cả: 69 876