Tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2018

Năm 2018, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về công tác tổ chức lễ hội và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2018, đặc biệt là hội dịp Xuân Mậu Tuất và chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 – 2018), UBND tỉnh ban hành văn bản số 29/UBND-VP6 về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2018.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trường các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau: Tiếp tục quán triệt và tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm…; tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội…Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ, chức năng triển khai thực hiện nghiêm công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2018.

Ninhbinh.gov.vn


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 91
  • Trong tuần: 1 226
  • Tất cả: 69 856