Xem chi tiết

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

Quyết định số 20/QĐ-BTC ngày 13/2/2018 v/v thành lập các tiểu ban tổ chức kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt.

Tờ trình số 7/TTr-UBND ngày 02/2/2018 v/v xin chủ trương thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và xin ý kiến nội dung kế hoạch tổ chức kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt và lễ hội Hoa Lư 2018.

Công văn số 31/UBND-VP6 ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phối hợp Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch trong dịp Kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt.

Công văn số 29/UBND-VP6 v/v tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2018.


Kế hoạch số 08/KH-UBND v/v chuẩn bị các điều kiện phục vụ  Lễ kỷ niệm 1050 năm thành lập Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018).


Công văn số 61/VP-UBND v/v xin ý kiến về Dự thảo kế hoạch tổ chức kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) và Lễ hội Hoa Lư năm 2018.

Kế hoạch số 15/KH-UBND v/v  tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh và hướng tới kỷ niệm 1050 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế và lập nên nhà nước Đại Cồ Việt.

Công văn số 562/UBND-VP6 v/v chuẩn bị các nội dung kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt.


Công văn số 422/VP-UBND v/v xin ý kiến về dự thảo Đề án "Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1050 năm thành lập Nhà nước Đại Cồ Việt".

Chuyện kể lịch sử Ninh Bình - tập 1
  • Chuyện kể lịch sử Ninh Bình - tập 1
  • Chuyện kể lịch sử Ninh Bình- tập 2
  • Chuyện kể lịch sử Ninh Bình- tập 3
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 74
  • Trong tuần: 696
  • Tất cả: 5039